Slovakia

Chairman

JUDr. Ján Florián Gajniak

Secretary

JUDr. Ondrej Gajniak

Zdruzenie pre stavebne pravo Slovenska (Association for Construction Law of Slovakia)
Šafárikovo nám. 2
811 02 Bratislava
Slovakia